Detailing Nasıl Yapılır ?

Restorasyon konusunda bugüne kadar pek çok şey ifade edilmiştir. Bunlardan en çok kabul gören tanım aslını bozmadan onarmaktır. Celal Esad Arseven restorasyonu “sanatça tamir” olarak tanımlar. Bu da normal tamir işleriyle restorasyonu birbirinden ayırt etmek için önemlidir.

Restorasyon; araç iç dizaynının zamanla aşınmış veya başka bir nedenle
zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o parçanın eski orijinal haline zarar
vermeksizin tamir ve ıslah (rehabilite) etmektir.
Normal bir tamirden çok farklı olan restorasyon büyük bir bilgi ve
uzmanlık işidir. Bu yüzden herkes restorasyon yapamaz. Restorasyon yaparken
araca kendinden bir şeyler katmak ve şahsi şekillerde aracı daha da
güzelleştirmeye ve tamamlamaya kalkışmayacak kadar orijinalini muhafaza
etmek gerekir. Restorasyon aynı zamanda bir sanat değeri de taşımaktadır.
Restorasyon araçlar için bir gençlik iksiri gibidir. Restorasyon zamanın
ve diğer etkenlerin etkisinden kurtularak yapının yeni bir hayata başlaması
demektir. Restorasyonla yapıdaki bozulmalar durdurularak ömrünün uzaması
sağlanmış olur. Yani restorasyon yıpranmasını durdurur ve zamana karşı koyma
gücünü kazandırır.

Bayilik Başvurusu

İş Başvurusu