RESTORASYON NEDİR ?

Restorasyon konusunda bugüne kadar pek çok şey ifade edilmiştir. Bunlardan en çok kabul gören tanım aslını bozmadan onarmaktır. Celal Esad Arseven restorasyonu “sanatça tamir” olarak tanımlar. Bu da normal tamir işleriyle restorasyonu birbirinden ayırt etmek için önemlidir.

Restorasyon; araç iç dizaynının zamanla aşınmış veya başka bir nedenle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o parçanın eski orijinal haline zarar vermeksizin tamir ve ıslah (rehabilite) etmektir. Normal bir tamirden çok farklı olan restorasyon büyük bir bilgi ve uzmanlık işidir. Bu yüzden herkes restorasyon yapamaz. Restorasyon yaparken araca kendinden bir şeyler katmak ve şahsi şekillerde aracı daha da güzelleştirmeye ve tamamlamaya kalkışmayacak kadar orijinalini muhafaza etmek gerekir. Restorasyon aynı zamanda bir sanat değeri de taşımaktadır.

Restorasyon araçlar için bir gençlik iksiri gibidir. Restorasyon zamanın ve diğer etkenlerin etkisinden kurtularak yapının yeni bir hayata başlaması demektir. Restorasyonla yapıdaki bozulmalar durdurularak ömrünün uzaması sağlanmış olur. Yani restorasyon yıpranmasını durdurur ve zamana karşı koyma gücünü kazandırır.

Bayilik Başvurusu

İş Başvurusu